Publications of André Pampel

Journal Article (4)

2020
Journal Article
Molloy, E.; Mueller, K.; Beinhölzl, N.; Blöchl, M.; Piecha, F. A.; Pampel, A.; Steele, C.; Scharrer, U.; Zheleva, G.; Regenthal, R. et al.; Sehm, B.; Nikulin, V. V.; Möller, H. E.; Villringer, A.; Sacher, J.: Modulation of premotor cortex response to sequence motor learning during escitalopram intake. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism (2020)
2019
Journal Article
Babayan, A.; Erbey, M.; Kumral, D.; Reinelt, J.; Reiter, A.; Röbbig, J.; Schaare, H. L.; Uhlig, M.; Anwander, A.; Bazin, P.-L. et al.; Horstmann, A.; Lampe, L.; Nikulin, V. V.; Okon-Singer, H.; Preusser, S.; Pampel, A.; Rohr, C. S.; Sacher, J.; Thöne-Otto, A. I. T.; Trapp, S.; Nierhaus, T.; Altmann, D.; Arélin, K.; Blöchl, M.; Bongartz, E.; Breig, P.; Cesnaite, E.; Chen , S.; Cozatl, R.; Czerwonatis, S.; Dambrauskaite, G.; Paerisch, M.; Enders , J.; Engelhardt , M.; Fischer , M. M.; Forschack, N.; Golchert, J.; Golz, L.; Guran, C. A.; Hedrich, S.; Hentschel, N.; Hoffmann , D. I.; Huntenburg, J. M.; Jost , R.; Kosatschek, A.; Kunzendorf, S.; Lammers, H.; Lauckner, M.; Mahjoory, K.; Kanaan, A. S.; Mendes, N.; Menger, R.; Morino, E.; Naethe, K.; Neubauer , J.; Noyan, H.; Oligschläger, S.; Panczyszyn-Trzewik, P.; Poehlchen, D.; Putzke, N.; Roski, S.; Schaller , M.-C.; Schieferbein, A.; Schlaak, B.; Schmidt, R.; Gorgolewski, K. J.; Schmidt, H. M.; Schrimpf, A.; Stasch, S.; Voss, M.; Wiedemann, A.; Margulies, D. S.; Gaebler, M.; Villringer, A.: A mind-brain-body dataset of MRI, EEG, cognition, emotion, and peripheral physiology in young and old adults. Scientific Data 6, 180308 (2019)
2016
Journal Article
Barth, C.; Steele, C.; Mueller, K.; Rekkas, V. P.; Arelin, K.; Pampel, A.; Burmann, I.; Kratzsch, J.; Villringer, A.; Sacher, J.: In-vivo dynamics of the human hippocampus across the menstrual cycle. Scientific Reports 6, 32833 (2016)
2015
Journal Article
Lichev, V.; Sacher, J.; Ihme, K.; Rosenberg, N.; Quirin, M.; Lepsien, J.; Pampel, A.; Rufer, M.; Grabe, H.-J.; Kugel, H. et al.; Kersting, A.; Villringer, A.; Lane, R. D.; Suslow, T.: Automatic emotion processing as a function of trait emotional awareness: An fMRI study. Social Cognitive and Affective Neuroscience 10 (5), pp. 680 - 689 (2015)

Poster (1)

2019
Poster
Molloy, E.; Mueller, K.; Sehm, B.; Kanaan, A. S.; Pampel, A.; Steele, C.; Nikulin, V. V.; Bazin, P.-L.; Beinhölzl, N.; Zheleva, G. et al.; Piecha, F.; Ihle, K.; Blöchl, M.; Scharrer, U.; Regenthal, R.; Möller, H. E.; Villringer, A.; Sacher, J.: Serotonergic modulation of behavioural and neural responses during motor learning. 2019 OHBM Annual Meeting, Rome, Italy (2019)
Go to Editor View