Ausgewählte Publikationen

Ausgewählte Publikationen

Zeitschriftenartikel (4)

2014
Zeitschriftenartikel
Schäfer, A.; Burmann, I.; Regenthal, R.; Arélin, K.; Barth, C.; Pampel, A.; Villringer, A.; Margulies, D. S.; Sacher, J.: Serotonergic modulation of intrinsic functional connectivity. Current Biology 24 (19), S. 2314 - 2318 (2014)
Zeitschriftenartikel
Ovadia-Caro, S.; Margulies, D. S.; Villringer, A.: The value of resting-state functional magnetic resonance imaging in stroke. Stroke 45 (9), S. 2818 - 2824 (2014)
Zeitschriftenartikel
Macher, K.; Boehringer, A.; Villringer, A.; Pleger, B.: Cerebellar-parietal connections underpin phonological storage. The Journal of Neuroscience 34 (14), S. 5029 - 5037 (2014)
Zeitschriftenartikel
Okon-Singer, H.; Mehnert, J.; Hoyer, J.; Hellrung, L.; Schaare, H. L.; Dukart, J.; Villringer, A.: Neural control of vascular reactions: Impact of emotion and attention. The Journal of Neuroscience 34 (12), S. 4251 - 4259 (2014)
Zur Redakteursansicht